Dao Yin

Daoyin özel bir zihin beden tekniğidir. Çokçası esneme ağırlıklı hareket dizilerini kullanarak zihnin ve bedenin eşgüdümünü oluşturur ve qi  enerjisinin bedenin tamamında düzenli ve güçlü bir şekilde akmasını, bedenin uç noktalarına ulaşmasını, böylelikle zihin-beden arasında etkin ve sağlıklı ahengin oluşmasını sağlar.  Fiziksel ve spiritüel saflaşmanın en etkin yöntemlerinden biridir.