INTERNA Nedir

Türkiye'nin Tai Chi ve Qigong platformudur. INTERNA, yaşam enerjisi sanatlarıyla gönülden ilgilenip yaşamlarına mal etmiş olan ve aynı ilgileri paylaşan insanlarla iletişime geçme isteğinde olan herkesin var ettiği, yaşattığı, kazanç odaklı olmayan, iki binden fazla insanın oluşturduğu bir girişimdir.

Faaliyet alanı kültür, sanat ve bireysel gelişimdir.

Konusu Uzak Doğu kökenli içsel sanatlardır. Buna Çin evrendoğumu, - bilimi kuramlarının temellerini oluşturduğu, Yi Jing (Değişim ve Dönüşümler Kitabı), Feng Shui (yerleşim sanatı), Qigong (canlılık bilim-sanatı), Tai Chi Chuan (yüce kutuplar boksu), Baguazhang (sekiz yön savunma sanatı), Xingyiquan (biçim – zihin boksu) gibi yaşam enerjisi uygulamaları girer. İçsel sanatlar, yaşamın tıp, ruhsal gelişim, savunma sanatları, sahne sanatları ve güzel sanatlar alanlarında çeşitli beceriler geliştirmeyi amaçlar.