Uzak Doğu Kaligrafisi

Kaligrafi ruhun güzelliklerinin mürekkep izlerine yansımasıdır. Güzel yazı yazma sanatı, sadece duyguları ifade yöntemi değil aynı zamanda, insan ruhunu yücelten, kişiliğini ve yaratıcılığını daha üst seviyeye taşıyan, sahip olduğu hazinelerin ortaya çıkmasını sağlayan sunulmuş bir armağandır. 

Kaligrafinin etki alanı, insan ruhundaki en ince duygulardan, savaş sanatlarına kadar geniş bir alanı kapsar. Kaligrafi eğitiminde öğrenciler öncelikle bu sanatın ardında yatan felsefe ve kültür ile tanıştırılır. Daha sonra uzakdoğu yazısını ve özelliklerini incelerler. Teknik bilgi ve malzemenin kullanımının öğrenilmesinden sonra öğrenciler, fırçayla önce su ile alıştırma yaparlar sonra mürekkeple çalışırlar. Farklı stillerin de üzerinde durulduğu eğitimlerin sonunda her öğrenci, çalışmalarını imzalamak üzere kendi Çince mührünü oluşturur.