INTERNA Paylaşımcıları

Ergül Ergün

Çalıştığı alanlar:
Qigong, Dao Yin,

  İstanbul

Uzun yıllar ODTÜ, Newcastle ve Birmingham Üniversitelerinde akademisyen olarak çalıştı. İngiltere’de 3 yıl Çin Tıbbı, Qigong ve Şiyatsu uzmanlığı eğitimleri aldı, klinik çalışmalarda bulundu. Bel ağrıları, endişe ve uyku bozuklukları, bağışıklık sistemi problemleri üzerine yüksek lisans çalışmalarına katıldı. Ergül özellikle farklı Qigong formlarının omurgayı, bağışıklık sistemini, akciğerleri, nefesi güçlendirme, stres ve gerginliği azaltma, kronik hastalıklarda duygusal-bedensel blokajları çözme yönüyle ilgileniyor. Bu alanlarda dersler veriyor. Ergül son 14 yılı soto zen meditasyonu olmak üzere 1998 yılından beri meditasyon yapıyor. İngiltere’de yaşadığı 10 yıl boyunca bir soto zen merkezinde pek çok inzivaya katıldı. 2007–2008 yılları arası, aynı merkezde 9 ay boyunca yaşadı. Son üç yıldır da İstanbul’da herkese açık zen meditasyonu oturumları yönlendiriyor. Ergül hem Çigong, hem meditasyon, hem de Çin Tıbbı üzerine kendi alanında uzman uluslararası üne sahip pek çok hocayla birlikte çalışmaya devam etmekte.